تخلیه الکترواستاتیک (الکتریسیتۀ ساکن، ایستا برق، شوک ساکن)

تخلیه الکترواستاتیک (الکتریسیتۀ ساکن، ایستا برق، شوک ساکن)

در این مقاله به پدیده تخلیه الکترواستاتیک خواهیم پرداخت. همچنین، مهمترین عوامل ایجاد کنندۀ این پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ادامه مطلب...
مروری بر تخلیه الکترواستاتیک

مروری بر تخلیه الکترواستاتیک

در این مقاله مروری بر رخ داد و چگونگی تخلیه الکترواستاتیک خواهیم داشت.

ادامه مطلب...
Showing 1 to 9 of 11 (2 Pages)
برگرد به بالا
ّ