انتقال الکترون- قطبی شدن- باردار شدن

انتقال الکترون- قطبی شدن- باردار شدن

در این بخش به معرفی ابتدایی ساختار اتم و نحوۀ باردار شدن اجسام می پردازیم.

ادامه مطلب...
Showing 1 to 9 of 11 (2 Pages)
برگرد به بالا
ّ