اثر تریبوالکتریک یا الکتریسیته مالشی

اثر تریبوالکتریک یا الکتریسیته مالشی

شارژ تریبو الکتریک زمانی اتفاق می افتد که دو جسم با هم تماس فیزیکی پیدا کنند و سپس، از هم جدا شوند.

ادامه مطلب...
Showing 1 to 9 of 11 (2 Pages)
برگرد به بالا
ّ