منبع تغذیه بدون وقفه تک فاز (UPS)
منبع تغذیه بدون وقفه تک فاز (UPS)

پاور الکترونیک

منبع تغذیه بدون وقفه تک فاز (UPS)

BT-4100 :کد کالا

Single Phase uninterruptible power supply

تگ ها: UPS، یو پی اس، منبع تغذیه اضطراری

برگرد به بالا
ّ