ماژول های اینورتر سه فاز درایو ترکشن موتورهای لکوموتیو آلستوم
ماژول های اینورتر سه فاز درایو ترکشن موتورهای لکوموتیو آلستوم

تجهیزات ریلی و هوایی

ماژول های اینورتر سه فاز درایو ترکشن موتورهای لکوموتیو آلستوم

AL-2200 :کد کالا

Alstom Locomotive PALIX Inverter and Dynamic Chopper

تگ ها: Alstom، درایو لوکوموتیو، اینورتر

برگرد به بالا
ّ