اینورتر سینوسی سه فاز
اینورتر سینوسی سه فاز

پاور الکترونیک

اینورتر سینوسی سه فاز با قابلیت تغییر ولتاژ و فرکانس به صورت هم زمان

INV-3200 :کد کالا

Three phase Variable Voltage Variable Frequency Sine Wave Inverter

تگ ها: اینورتر سینوسی، درایو فرکانسی، اینورتر سه فاز، الکترونیک قدرت، پاور الکترونیک

برگرد به بالا
ّ