دستگاه نشانگر میدان مغناطیسی مدل TD8620

TD8620 Handheld Digital Gauss Tesla Meter

نمایشگر دستی میدان مغناطیسی مدل TD8620 دستگاه پرتابلی است که قابلیت اندازه گیری میدان مغناطیسی DC را دارد، این دستگاه میدان مغناطیسی را بر حسب mT یا G نمایش می­دهد، دستگاه می­تواند بازه وسیعی از میدان مغناطیسی با پلاریته های مختلف را نشان دهد، همچنین کاربری دستگاه بسیار آسان می باشد.

مشخصات دستگاه

  • اندازه گیری میدان مغناطیسی سطح آهنربای دائم
  • اندازه گیری میدان مغناطیسی باقیمانده در قطعات مکانیکی
  • اندازه گیری منبع میدان مغناطیسی DC
  • اندازه گیری میدان مغناطیسی جداکننده های مغناطیسی
  • کنترل کیفیت بلندگو
  • اندازه گیری میدان مغناطیسی ژنراتور DC
  • اندازه گیری میدان مغناطیسی نشتی از محافظ مغناطیسی قوی

حفاظتها

آلارم‌ها