طراحی ، مدرنیزه و تولید داخل انواع بردهای الکترونیکی بخش Vehicle Control Unit لکوموتیو برقی RC4

Electrostatic Ionizing Air Gun

  • YXM-110-C
  • YXM-123-C
  • YXM-125-A
  • YXM-134-E
  • YXR-108-S
  • YXM-129-F
  • YXR-143-D
  • YXR-148-G

مشخصات دستگاه

حفاظتها

آلارم‌ها