تفنگ یونیزه کننده هوای فشرده برای خنثی سازی بار ساکن

Electrostatic Ionizing Air Gun

دستگاه Electrostatic Ionizing Air Gun دستگاهی موثر به منظور حذف بارهای ساکن می‌باشد، این دستگاه توسط دمیدن هوای پر فشار حامل بارهای مثبت و منفی به منطقه‌ای که نیاز است بار ساکن موجود در سطح آن حذف شود، بارهای ساکن را خنثی می‌نماید و گرد و غبار جذب شده توسط الکتریسیته ساکن را نیز دفع نموده و مانع از جذب دوباره گرد و غبار می‌گردد.

مشخصات دستگاه

  • SL-007 : مدل دستگاه
  • ۶/۴:        ولتاژ عملکرد (kV)
  • ۳۵۰:        جریان مصرفی  (Aµ)
  •  ۲۰± ( از فاصله ۳۰ میلیمتری):            ولتاژ باقیمانده (V)
  • ۱/۰ ( از فاصله ۳۰ میلیمتری):             زمان خنثی نمودن بار (ثانیه)
  • ۱۰:          سرعت جریان هوا (M/Sec)
  • C˚ ۵۰ – ۰:             دمای عملکرد (C˚)
  • ۷۰ – ۴۰ :                نویز صوتی (db)
  • ۰/۳:        طول کابل H.V. (M)
  • ۵۵/۰:      وزن (Kg)

حفاظتها

آلارم‌ها