تایمر و شمارنده دیجیتال

Digital Timer – Digital Counter

مشخصات دستگاه

  • اندازه گیری فاصله زمانی فرآیندهای فیزیکی
  • اندازه گیری فاصله زمانی برقراری یک اتصال الکتریکی تا روئیت یک شعله
  • اندازه گیری فاصله زمانی لبه بالا رونده یک پالس ولتاژ تا روئیت یک شعله
  • اندازه گیری فاصله زمانی لبه بالا رونده یک پالس جریان تا روئیت یک شعله
  • اندازه گیری فاصله زمانی یک شعله تا یک شعله دیگر
  • دقت اندازه گیری بهتر از ۱ میکرو ثانیه
  • دارای کلیه حفاظتهای لازم
  • بسته بندی صنعتی برای سرویس و نگهداری آسان و سریع
  • سیستم کنترل تمام دیجیتال
  • اپراتوری بسیار آسان

حفاظتها

آلارم‌ها