اهم متر دیجیتال

Digital Ohm Meter

مشخصات دستگاه

  • اندازه گیری مقاومت از ۰ تا  ۲۰    اهم با دقت            ۰۰۱  اهم
  • اندازه گیری مقاومت از ۰ تا  ۲۰۰   اهم با دقت           ۰۱    اهم
  • اندازه گیری مقاومت از ۰ تا  ۲۰     مگا اهم با دقت    ۰۰۱   مگا اهم یا ۱ کیلو اهم
  • اندازه گیری مقاومت از ۰ تا  ۲۰۰    مگا اهم با دقت    ۰۱    مگا اهم یا ۱۰ کیلو اهم
  • جریان اندازه گیری از ۱۰۰ میکرو آمپر تا ۴ میلی آمپر قابل تنظیم
  • قابلیت اندازه گیری میزان مقاومت قطعات بسیار حساس به جریان
  • دارای باطری ۹ ولتی

حفاظتها

آلارم‌ها