انواع دراپ تستر و تستهای سقوط آزاد

Drop tester

مشخصات دستگاه

  • این دستگاه­ها جهت بررسی رفتار قطعات مختلف نسب به یک ضربه با انرژی پتانسیل مشخص استفاده می­شوند.
  • ارتفاع قابل تنظیم از ۱۰ سانتی متر تا ۲ متر
  • دارای وزنه های ۱۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم
  • مناسب برای اندازه گیری ولتاژ انواع پیزو الکتریک
  • دارای مگنت معکوس جهت رهایی وزنه، زمانیکه برق متصل شود وزنه رها می­گردد.

حفاظتها

آلارم‌ها